Recés pasqual per a docents catòlics


Més de setanta mestres i professors de la diòcesi de Barcelona es reuneixen a la casa d’espiritualitat Betània de Cornellà.