La pregària


  • Les religions
  • La Santa Bíblia
  • Antic Testament
  • Nou Testament
  • L'Església
  • Els sagraments
  • L'art d'estimar
  • Festes

Observa les sèries i marca amb una creu el dibuix dels nens i nenes que estan resant.

Amb la llicència de l’ Editorial Casals.