La Família de Jesús


  • Les religions
  • La Santa Bíblia
  • Antic Testament
  • Nou Testament
  • L'Església
  • Els sagraments
  • L'art d'estimar
  • Festes

Observa la imatge de la Sagrada Família. Porta a classe una fotografia de la teva família i enganxa-la (en cas que el nen
o la nena s’oblidi de la fotografia, pot dibuixar-la).

Amb la llicència de l’ Editorial Casals.