Els Sants Arcàngels


  • Les religions
  • La Santa Bíblia
  • Antic Testament
  • Nou Testament
  • L'Església
  • Els sagraments
  • L'art d'estimar
  • Festes
descargar-pdf
A la Bíblia, hi ha dos textos importants que es prenen per a justificar l'existència dels arcàngels. En el llibre de Tobit (o Tobies) l'àngel Rafael es presenta dient "Jo sóc Rafael, un dels set àngels que estan al servei del Senyor i que poden entrar davant la seva Presència gloriosa" (Tb 12, 15), i també en el llibre de l'Apocalipsi es llegeix: "Rebeu gràcia i pau de part del que és i era i ha de venir, i de part dels set esperits que estan davant del seu tron" (Ap 1,4). Com Miquel, Rafael i Gabriel, són els únics àngels els noms dels quals són esmentats en la Bíblia, i als que Déu els va revelar missions singulars, se'ls inclou en el grup d'arcàngels. "Ells serveixen a Déu dia i nit, contemplant el seu rostre, glorificant-lo sempre" (Martirologi Romà). La missió de Sant Miquel es llegeix en el Llibre de l'Apocalipsi, la de Sant Rafael al llibre de Tobies, i la missió més coneguda de sant Gabriel és l'anunci a Maria Verge en l'Evangeli de Sant Lluc. La festa dels Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael es celebra conjuntament el dia 29 de setembre recordant el dia de la dedicació de la basílica que té el títol de Sant Miquel, a la Via Salaria, Itàlia. Informació extreta del llibre "La misión de los ángeles según los padres de la Iglesia", Jean Daniélou, Editorial Paulinas.

FUENTE: Ir al Enlace