El senyal del cristià


  • Les religions
  • La Santa Bíblia
  • Antic Testament
  • Nou Testament
  • L'Església
  • Els sagraments
  • L'art d'estimar
  • Festes

Observa els dibuixos i fes el senyal de la creu. El costum de fer aquest gest s’anomena senyar-se. La creu és el símbol dels cristians.

Amb la llicència de l’ Editorial Casals.