El Sagrari


  • Les religions
  • La Santa Bíblia
  • Antic Testament
  • Nou Testament
  • L'Església
  • Els sagraments
  • L'art d'estimar
  • Festes

Observa amb atenció la làmina «Jesús ens ensenya a resar». Respon les preguntes que et farà el mestre o la mestra.

Amb la llicència de l’ Editorial Casals.