Formulari inscripció


ATENCIÓ: Segons la normativa vigent, tots els centres educatius (privats, concertats i públics) tenen l'obligació d'ofertar l'ensenyament de la religió al segon cicle d'Educació Infantil (P3, P4 i P5), a l'Educació Primària, a l'ESO, al Batxillerat i a la FP.

Si vol que el seu fill/a rebi l'ensenyament de la religió a l'escola o institut, pot fer servir aquest formulari i seguir el següent procediment:

1) Omplir el formulari.

2) Fer una fotocòpia o omplir una segona vegada el formulari.

3) Presentar el formulari i la còpia al centre educatiu i quedar-se la còpia amb el segell del centre.

4) Portar la còpia segellada al nostro Secretariat o enviar-nos-la escanejada perquè puguem garantir el procediment.

Si té qualsevol dubte, es pot adreçar directament al nostro Secretariat:

Carrer del Bisbe 5 08002 - Barcelona Tel. 93 270 10 15

email: ddensenyament5111@arqbcn.cat