El Secretariat


OBJECTIUS

Els Objectius i tasques del Secretariat són a els següents:

  • Seleccionar mestres i professors/es competents i idonis per impartir classes de Religió Catòlica i proposar-los al Departament d’Educació de la Generalitat.
  • Vetllar per la formació contínua dels mestres i professors de religió.
  • Col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en allò que correspongui.
  • Mantenir relació amb els Arxiprestats i rectors de les parròquies on és troben els centres educatius.
  • Participar en les reunions i activitats organitzades pel SIERC i la Conferència Episcopal Espanyola a la seva Comissió d’Ensenyament i Catequesi.

HISTÒRIA

L’Any 1983 el Secretariat Interdiocesà dels bisbats de Catalunya, presentava, sota l’auspici de Monsenyor Jaume Camprodon, delegat dels bisbes per l’ensenyament de la Religió Catòlica, un opuscle on s’aplegaven els objectius, la legislació i les bases de programació de l’Ensenyament religiós catòlic. Aquest va ser un pas important per a orientar, definitivament, aquest ensenyament a les diòcesis catalanes. Aquestes orientacions cal entendre-les a la llum del nou context legislatiu a Espanya: Constitució Espanyola de 1978 (art. 27.3); Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu (3 de gener de 1979); Ordres Ministerials (16 de juliol de 1980); Orientacions pastorals sobre l’ensenyament religiós escolar de la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi (11 de juny 1979).