25 D’AGOST

St. Lluís de França

Nat l’any 1214, esdevingué rei de França als vint-i-un anys. Es preocupà de l’educació dels seus onze fills. Sobresortí en la penitència, la pregària i l’amor als pobres. Mirava el bé espiritual dels seus súbdits, i s’esforçà per posar pau. Emprengué expedicions per alliberar el sepulcre de Crist i morí de tifus vora Cartago (1270).

St. Josep de Calassanç, prevere

Nascut a Peralta de la Sal (1557), estudià a Lleida i a València. Un cop ordenat, es dedicà a tasques burocràtiques: Vicari General de la Seu d’Urgell, Visitador canònic de Montserrat. Però volia títols, glòria, riqueses i se’ n a Roma a rebre una canongia. Però fora del palau on vivia es deixà entendrí per aquells nens del carrer, al Trastevere. El 1597 obrirà per a ells la primera escola gratuïta de la història: en l’educació dels nens pobres trobarà la seva riquesa. Incomprès pels seus, en els inicis, miraran d’imitar-lo els Pobres Clergues de la Mare de Déu de les Escoles Pies (Escolapis). Morí el 1648, als 90 anys. Amb el temps, l’orde es va reconstruir recuperant el carisma del seu fundador. És patró de les escoles cristianes i model de pedagogs cristians.