24 DE MARÇ

Beat Dídac Josep de Cadis

Francesc Josep López-Caamaño va néixer a Cadis el 1743, i a l’entrar als caputxins es va canviar el nom. Començant per Andalusia, predicà per tota la península fent uns sermons tan ben fets, que ni la inquisició, ni l’autoritat civil ni militar no el molestaren mai. Va ésser el principal promotor de la devoció a la Mare de Déu de la Divina Pastora, que havia introduït el caputxí Isidor de Sevilla el 1703. Morí el dia d’avui del 1801 a Ronda (Málaga).