24 DE MAIG

Maria Auxiliadora

Maria Auxiliadora, una advocació mariana, carregada d’història… auxiliadora i lligada als salesians:
► 1571: Pius V afegeix a les lletanies la d’Auxilium Christianorum, per a recordar als fidels la prodigiosa victòria de Lepant.
► 1808, maig 16: Napoleó declara l’annexió de l’Estat Pontifici a l’Imperi francès. El papa Pius VII, excomunica l’emperador.
► 1809, juliol 6: El Papa és arrestat al palau del Quirinal i comença un llarg pelegrinatge: Florència, Pisa, Sarzana i la costa de Ligúria,
Gènova.
► 1815, juny 7: Després de la derrota de Waterloo, el Papa torna definitivament a Roma.
► 1815, agost 16: A Castelnuovo d’Asti neix Joan Bosco
► 1815, setembre 15: Com que el retorn del papa ha estat el dia de la MdD Auxiliadora, institueix la festa: Maria és la «perenne ajuda per a
la defensa del poble cristià».
► 1816, maig 24: Se celebra solemnement a la ciutat de Roma.
► 1884, abril: Don Bosco, sobre el futur de l’Església: «Ningú, llevat de Déu, el coneix. Res no temo. Déu salvarà sempre la seva Església i la Mare de Déu, que protegeix visiblement al món contemporani, sabrà fer que sorgeixin redemptors».