23 DE SETEMBRE

Santa Tecla, verge i màrtir

Com un símbol de la disponibilitat evangèlica de la jove Església deixebla de sant Pau, el seu culte s’originà a Iconi, Selèucia i Àsia Menor, l’actual Turquia. Al segle II, se li dedicà una fantasiosa novel·la d’aventures martirials. Diversos escriptors antics (Tertul·lià, Hipòlit, Orígenes, sant Ambròs, sant Gregori Naziancè…) se serviren d’aquest escrit per valorar la virginitat consagrada. El 1319, procedent d’Armènia, arribà a Tarragona un suposat braç de la santa. Se l’invoca contra incendis, calamarsades, malures dels ulls i contagis diversos. Però, sobretot, se li demana fidelitat a l’Evangeli. Patrona principal de la ciutat de Tarragona. A la nau dreta de la Catedral de Barcelona hi té una imatge.