22 D’AGOST

Benaurada Verge Maria, Reina

«La solemnitat de l’Assumpció es prolonga fins a la memòria, vuit dies després, de la benaurada Verge Maria Reina. Hom contempla aquella que, asseguda al costat del Rei dels segles, resplendeix com a reina i intercedeix com a mare» (Marialis Cultus, 6, de Pau VI). Després de la festa de Crist Rei (Pius XI, 1925: acabat el desgavell de la Gran Guerra), Pius XII publica l’encíclica “Ad cæli Reginam” (1954) on hi queda constituïda la festa de Maria Reina: «Era adient que la Mare verge, primer regnés a la terra per acabar, així, tot rebent la glòria del cel; calia que Déu l’enriquís de gràcies en aquest món perquè ella penetrés al cel amb plenitud de santedat» (St. Amadeu de Lausana, Homilia 7).