21 D’ABRIL

Diumenge de Pasqua

L’Octava de Pasqua: Va néixer com a conseqüència de la pràctica baptismal. De la mateixa manera que durant la Quaresma els catecúmens eren introduïts en els continguts de la fe, durant els vuit dies següents al baptisme (de la Vetlla Pasqual), els neòfits rebien la mistagogia o explicació dels “misteris” (la nova vida del Crist a la què s’havien introduït): «Les festes pasquals són celebrades a la tarda, com entre nosaltres, i durant els vuit dies pasquals, es fan els divins oficis pel seu ordre, com es fa a tot arreu» (Itinerari d’Egèria 39,1, segle IV).