19 DE SETEMBRE

Santa Maria Cervelló o dels ‘Socors’, verge

De família noble, Maria de Cervelló va néixer a Barcelona l’any 1230, i des de petita va estar vinculada al naixent Orde de la Mercè. El 1260 va ser la iniciadora de la branca femenina de l’Orde, i va dedicar la vida al servei dels pobres, dels malalts, i de la gent del mar, cosa que li va valer el nom de “Maria dels Socors”, i l’atribució de molts miracles. Va morir l’any 1290, i és enterrada a la basílica de la Mercè. Memòria important a l’arquebisbat de Barcelona i als bisbats de Sant Feliu i Terrassa.