16 DE MARÇ

Sant Heribert

Al ser fill del comte Hug de Worms, Heribert (“poble/exèrcit famós”) s’educà en l’escola catedralícia, però ell només volia ser monjo de Gorze. Son pare, però, li’n tragué perquè fes “carrera”: prebost de la catedral, canceller per a Itàlia i Alemanya de l’emperador Otó III, arquebisbe de Colònia (25.12.999: entrà descalç a la catedral). Reformà la diòcesi de cap avall: renovà el clergat, i sobretot crear hospitals i asils per als pobres. Morí el dia d’avui del 1021 i el papa Gregori IX el canonitzà el 1227. Patró de Colònia, la gent de la ciutat sempre recordava com, durant un temps de sequera, sempre trobaven ajut en el seu bisbe. I és que d’allà a on n’hi ha, sempre en raja.