15 DE MAIG

Sant Isidre, llaurador

Jornaler, laic, casat i amb un fill, nascut a Madrid cap a l’any 1100, quan l’aleshores petita ciutat acabava de ser conquerida als musulmans. Isidre és un simple pagès que treballa per a un amo. Tot devot, s’aixeca de matí per pregar a diverses esglésies; és callat i amable, i dóna tot el que pot als pobres. Va morir cap a l’any 1170, i va ser canonitzat el 1622 juntament amb quatre grans figures cristianes més: Ignasi de Loiola, Francesc Xavier, Teresa de Jesús i Felip Neri. Isidre era tan responsable del seu treball que aquest li rendia molt, talment com si els àngels l’ajudessin. Provem-ho també nosaltres, en el segle XXI, i podrem fer que la nostra vida, el nostre treball facin més humà aquest món.