15 D’ABRIL

Beat Damià de Veuster, prevere

El sant d’avui sí que és molt conegut, sobretot pel seu nom de religiós: Damià de Molokai. En realitat el seu nom era Josep de Veuster i havia nascut a Tremeloo
(Bèlgica) el 1840 en el si d’una família nombrosa on va aprendre a compartir. El 1859 entrà a la congregació dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, on es canvià el nom. El 1864 s’oferí per les missions de les illes Hawai, on evangelitzà aquells territoris difícil. Però en Damià encara s’havia de mostrar més valent. El 1873 s'oferí per anar a la leproseria de l’illa de Molokai, on els malalts vivien aïllats i en condicions inhumanes, Amb afecte i empenta, i enmig també de dures crítiques, organitzà una vida més digna per als leprosos, i ell mateix acabà agafant la lepra. Morí a Kalawao el 15 d’abril del 1889. Beatificat el 4 juny del 1995.