13 DE SETEMBRE

Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor de l'Església

Neix a Antioquia (349) on rep una educació molt acura­da tant en les lletres profanes com en les cris­tianes. Batejat quan té prop de vint anys, s’ordena de prevere i, després d’haver viscut vida monàstica, és elegit patriarca de Constantinoble (397). És un pastor zelós que predica amb valentia contra el luxe i els vicis de la cort imperial (la im­morali­tat de l’emperadriu Eudòxia), defensant la justícia social i els drets dels pobres. Gran orador (li deien crisòstom = “boca d’or”), era admirat i estimat pel poble senzill. L’emperador el va fer exiliar dues vegades de la seva seu, morint finalment a l’exili (407): «Les onades són nombroses i el temporal comença a bramular, però no temem pas de ser submergits: estem drets sobre la roca. Que les onades s’encrespin!, no podran pas engolir la barca de Jesús» (Homilia abans d’exiliar-se). Les seves darreres paraules foren: «Glòria a Déu per tot. Amén».