13 DE JUNY

Jesucrist, gran sacerdot

Fruit de les encícliques Ad catolici sacerdoti i Mediator Dei, de Pius XII, la celebració s’inicià a Madrid i a Salamanca. El 1973 fou introduïda a la litúrgia hispana. Així es festeja l’obra sacerdotal de Crist. En el Misteri Pasqual, realitzat una vegada per sempre, es lliura al Pare a favor de la humanitat obrint camins de Pau i de Vida. Pel baptisme ens empeltem a l’ofrena de Jesús i, pel servei sacerdotal, alguns fan viva la presència del Senyor enmig del seu Poble. Així es festeja l’obra sacerdotal de Crist: «El sacerdot: ha de tenir una sòlida personalitat humana; la formació teològica l’ha d’orientar vers l’exigència del pastor que ha d’alimentar la fe de la comunitat i des d’aquesta mateixa fe ha de ser crític amb el món; ha de ser un home actiu, dedicat a l’apostolat i necessita una capacitació pastoral, tant teòrica com pràctica» (Joan Pau II, “Perfil del sacerdot”).

«Darrera i abans de tota vocació al sacerdoci hi ha sempre la pregària d’algú» (Papa Francesc, 21.04.2013).