12 DE JUNY

Santa Maria Rosa Molas, religiosa

Maria Rosa Molas i Vallvé va néixer a Reus l’any 1815, i entrà a les Filles de la Caritat que s’encarregaven de l’hospital de la ciutat. Als 34 anys fou enviada a Tortosa a fer-se càrrec d’una casa de caritat; alhora, ella engegava una escola de nenes i rebia de l’ajuntament la petició de fer-se càrrec de l’hospital. Degut als problemes que tenia amb la seva congregació i amb el suport del bisbe de Tortosa inicià una congregació nova: les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació, que a partir d’aleshores començà a estendre’s i oferí un gran servei als necessitats. Morí l’any 1876. Beatificada el 1977, fou canonitzada l’11 de novembre del 1988 pel papa Joan Pau II. Deia «Sigues molt caritativa amb els pobres malalts. Quan dubtis si la sopa és calenta, no tinguis mandra: encén el foc i escalfa‑la, veient Jesucrist en els malalts». Memòria obligatòria a Reus i a la ciutat de Tortosa i lliure a les diòcesis de Tarragona i Tortosa.