12 DE GENER

Sant Elred

Nascut al nord d’Anglaterra (1109), fou educat en la cort del rei d’Escòcia. Entrà com a monjo cistercenc a l’abadia de Rievaulx, d’on en seria abat. Era amable amb els monjos i auster envers si mateix. Potser per això escriví un “Tractat sobre l’amistat espiritual”, amb una psicologia ben actual: «En aquesta vida mortal no hi ha res més santament desitjable, més útil de cercar, més difícil de trobar, més dolç d’experimentar, més avantatjós de mantenir que l’amistat, ja que dóna fruit en la vida present i en la fu­tura». Morí el 12 de gener del 1167.