12 DE FEBRER

Sta. Eulàlia

Una tradició barcelonina molt tardana parla de la intrepidesa d’una nena de 13 anys que parlà molt bé (Eu-làlia = la ben parlada), testimoniant la seva fe al pretori de la Barcino romana (any 304), sofrint tants martiris com anys tenia: «Gràcies us dono, Senyor, perquè veig molt a prop allò que tant desitjo… Tinc posada en Ell tota la meva confiança… Aquell el qual invoco és al meu costat (davant de Dacià)». El seu culte va ser molt viu en l’època visigòtica, i el bisbe Quirze li dedica un himne (630). Després de la invasió sarraïna, el bisbe Frodoí retrobà les seves relíquies, que ara es conserven a la cripta de la catedral de Barcelona. És Cotitular de la Santa Església Catedral.