Volem veure Jesús

image

(Diumenge, 24/10/2010)

L’Església catòlica celebra avui arreu del món la Jornada Mundial de les Missions, coneguda entre nosaltres de forma abreujada com la Jornada del Domund. Aquest any té com a lema “Volem veure Jesús”, unes paraules de l’Evangeli de Sant Joan (Jn 12,21).

Aquesta petició la varen fer alguns grecs, arribats a Jerusalem amb motiu del pelegrinatge de la festa de Pasqua, a l’apòstol Felip. Aquesta mateixa petició ressona en el nostre cor en aquest dia de les missions, que ens recorda que el compromís d’anunciar Jesús recau sobre tota l’Església, que és “missionera per la seva pròpia naturalesa”, com ens diu el Concili Vaticà II.

“Com aquells pelegrins grecs de fa dos mil anys –diu el Sant Pare en el seu missatge-, també els homes del nostre temps, potser no sempre de forma conscient, demanen als creients no només que els parlin de Jesús, sinó també que el facin veure, que facin resplendir el rostre del Redemptor en cada angle de la terra davant les generacions del nou mil·lenni, i especialment davant dels joves de tots els continents”.

L’Església existeix per fer present Jesús i per anunciar el seu Evangeli. L’impuls missioner no és una necessitat exclusiva dels anomenats “països de missió». En els darrers temps ha crescut a Europa la consciència que fins i tot les antigues nacions de tradició cristiana tenen necessitat de viure aquest compromís missioner.

En aquesta Jornada del Domund, faig meu aquest desig del Sant Pare Benet XVI, que ha titulat el seu missatge per a aquesta jornada: “La construcció de la comunió eclesial és la clau de la missió”. La comunió eclesial neix de la trobada amb Jesucrist. L’Església es converteix en comunió sobretot a partir de l’eucaristia, en què Crist, present en el pa i en el vi consagrats, amb el seu sacrifici d’amor edifica l’Església com a cos seu i ens uneix al Déu u i tri, i entre nosaltres.

Tanmateix, aquest amor no el podem guardar per a nosaltres, com un bé que gaudiríem en el si de la nostra consciència o de les nostres comunitats. Hem de sentir-nos tots protagonistes del compromís de l’Església d’anunciar l’Evangeli de Jesús. L’impuls missioner ha estat sempre un signe de vitalitat de les nostres comunitats cristianes.

La visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona els propers dies 6 i 7 de novembre ens enriquirà amb la seva sol·licitud per totes les Esglésies esteses d’Orient a Occident. La seva presència entre nosaltres i el seu magisteri alimentaran l’apostolicitat i la catolicitat de la nostra Església diocesana i ens han de fer més missioners i més evangelitzadors per tal que l’Evangeli sigui anunciat aquí i arreu del món. La visita del Sant Pare pot suscitar noves vocacions missioneres entre els sacerdots i els laics.

Quan ja falten només dues setmanes perquè tinguem entre nosaltres el Sant Pare, que vindrà a “confirmar-nos en la fe en Jesucrist”, hem de sentir ben vius els compromisos de donar testimoni de Jesucrist amb fets i amb paraules, i d’ajudar els missioners i les missioneres que tant treballen perquè els homes i les dones del nostre temps també puguin, com aquells grecs de fa dos mils anys, “veure Jesús”.

En nom de l’Església de Barcelona, desitjo fer un reconeixement explícit i molt agraït a tots els missioners i les missioneres  que donen testimoni de Crist en els llocs més llunyans i més difícils, sovint amb el sacrifici de la seva vida. Per això, hem d’acompanyar-los, sobretot en aquesta jornada, amb la pregària i, malgrat les dificultats econòmiques d’aquesta hora, amb la nostra aportació solidària, que les Obres Missionals Pontifícies fan arribar a les joves Esglésies més necessitades.

 

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO

This entry was posted in . Bookmark the permalink.