Pasqua de Crist, Pasqua de l'Església

(Diumenge, 31/03/2013)

Els cristians hem de professar amb goig la nostra fe. Sempre, però especialment en aquest festa de Pasqua, la festa de les festes, la principal i primera festa cristiana de tot l’any. Els nostres germans d’Orient expressen aquesta fe i aquesta joia amb la salutació tradicional: “Crist ha ressuscitat”; a la qual segueix la resposta: “Veritablement ha ressuscitat”.

Aquesta joia pasqual estem cridats a viure-la, de manera especial en aquest any de la fe, en Església. Perquè si l’Església és el signe eficaç de Jesucrist –el Vaticà II la contempla com el sagrament de Crist– la Pasqua de Crist és també la Pasqua de l’Església, en l’Esperit Sant.

La professió de fe, que fem amb una solemnitat especial en la Vetlla Pasqual i en la missa de la solemnitat d’avui, conté un tercer article corresponent a l’Esperit Sant: “Crec en l’Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants; la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn, i la vida perdurable”.

Les dues afirmacions darreres descriuen especialment els fruits de la Pasqua de Crist i de la presència de l’Esperit Sant en l’Església, comunitat visible dels qui creuen en Crist, el “primogènit de la nova creació”, el “primogènit entre molts germans”. Ressuscitat per la força de l’Esperit Sant, Jesucrist és la primícia del món definitiu.

D’aquesta manera, el Credo relaciona les missions corresponents del Pare com a “creador  del cel i de la terra”; del Fill, “Jesús nat de la Verge Maria”, com a mediador sobretot per la seva mort i resurrecció d’entre els morts; i de l’Esperit Sant, “vivent en l’Església”, com a principi de vida i de resurrecció definitiva. Per això, l’Església és un poble aplegat en la unitat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

En aquest clima de Pasqua, estem cridats a valorar molt l’anomenada eclesialitat de la fe. La mateixa professió de fe és un acte personal i al mateix temps comunitari. Com afirma el Catecisme de l’Església Catòlica, podem dir crec i creiem, ja sigui la fe de l’Església professada personalment per cada cristià en el moment del baptisme, ja sigui la fe de l’Església proclamada pel Sant Pare i els bisbes en moments especials o, més generalment, per l’assemblea litúrgica dels creients. Creiem en Església, perquè ella és la nostra Mare, que respon a Déu amb la seva fe i ens ensenya a dir: Jo crec; i també: Nosaltres creiem.

Desitjo a tothom una santa i joiosa Pasqua de resurrecció.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona