Lectures Diumenge III durant l'any

Lectura Primera A Galilea dels pagans, el poble ha vist una gran llum
Lectura del llibre del profeta Isaïes
Salm Responsorial
El Senyor m’il·lumina i em salva
Lectura Segona Poseu-vos d’acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres
Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint
Evangeli Anà a viure a Cafar-Naüm, perquè s’havia de complir allò que anunciava Isaïes
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

This entry was posted in . Bookmark the permalink.