La família en temps de crisi

(Diumenge, 16/12/2012)

Entorn al Nadal i a la festa de la Sagrada Família, l’Església celebra la Jornada de la Família i la Vida, per posar en relleu els valors de la institució familiar, entre els quals destaca que la família és el lloc on la vida humana és acollida i protegida. A la nostra diòcesi de Barcelona, enguany celebrem aquesta jornada aquest diumenge tercer de Advent, ja proper al Nadal, amb una missa avui a la tarda a la basílica de la Sagrada Família. En sintonia amb l’Any de la Fe, hem escollit com a lema aquestes paraules: “Família, creix en la fe”. En aquesta missa acollim també amb goig els matrimonis que celebren els 25 o els 50 anys de vida matrimonial per felicitar i donar gràcies a Déu amb ells.          

Una de les raons per les quals la família mereix ser protegida pels ciutadans i per les administracions és el paper que desenvolupa en una situació de crisi econòmica com la que estem vivint actualment. Són molt diverses les funcions de la família, unes són de sempre i altres les està assumint a causa de la crisi.

La crisi malauradament es perllonga. Els joves tenen moltes dificultats per trobar feina. Les famílies han de fer els comptes amb sous més petits i amb costos creixents. Per a molts aquest és un temps de retallades i de sacrificis, uns sacrificis per als quals la situació dels darrers anys no ens havia preparat gens. Tot al contrari. Per això s’ha dit que cada vegada és més difícil constituir i portar endavant una família

 Les famílies paguen un preu molt elevat a causa de la crisi. En l’actual situació, la família es converteix en un gran recurs per la seva capacitat d’ajuda i de solidaritat efectiva, sobretot amb els joves que no troben feina.

En el nostre país s’ha invertit molt poc en la família des de les instàncies polítiques, considerant que ja tenia vida pròpia, quan en realitat se l’ha deixat sovint desprotegida, i en altres ocasions ha estat fins i tot atacada.

Els vincles familiars són prioritaris per a molts dels nostres conciutadans i la família és molt valorada. Efectivament, la família és una riquesa social en molts aspectes i un gran factor constructiu del bé comú social. En una societat en què tot es compra i es ven, en què tot té un preu, la família és l’àmbit més expressiu de la gratuïtat dels afectes, dels vincles, del do, de la certesa d’una solidaritat efectiva quan les persones passen per situacions penoses que les enfronten a una veritable exclusió social.

Però aquesta riquesa –és sabut que la gratuïtat és una gran reserva d’humanitat- no creix o es reprodueix per si mateixa, sinó que té necessitat d’unes polítiques que la sostinguin i li facilitin el compliment de les seves funcions.

En resum, la família, un factor decisiu del bé comú d’una societat, és encara una assignatura pendent en el camp de les mesures polítiques. En un temps en el qual manquen els recursos monetaris i s’han de retallar les inversions en polítiques socials, la política en favor de la família hauria de ser una prioritat.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO