Joves moguts per l’Esperit

image

(Diumenge, 23/05/2010)

Jesús va prometre als seus deixebles que els lliuraria l’Esperit Sant. El dia de la Pentecosta es va complir aquesta promesa. Els apòstols, reunits amb Maria i amb actitud de pregària, reberen l’Esperit Sant. Ens ho recorda aquest fragment bíblic: «Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i s’expressaven tal com l’Esperit els concedia de parlar.»

En la història de la salvació, la vinguda de l’Esperit Sant significa la transferència que fa Jesús del seu propi Esperit i de la seva missió —rebuda del Pare— a l’Església que neix i que començà a expandir-se aquell dia de Pentecosta. Ressonen fortament aquelles paraules del Senyor ressuscitat dirigides als seus deixebles: «Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Llavors alenà damunt d’ells i els digué: “Rebeu l’Espe­rit Sant”.»

En realitat, només després de la vinguda de l’Esperit Sant el dia de la Pentecosta els apòstols surten vers tots els horitzons del món per començar la gran obra evangelitzadora de l’Església. Pere és omplert de l’Esperit Sant per parlar al poble sobre Jesús, Fill de Déu. Pau mateix és omplert de l’Esperit Sant abans de lliurar-se al seu ministeri apostòlic, de la mateixa manera que Esteve, ple del mateix Esperit, és escollit per a la diaconia i, més tard, per al testimoniatge de la sang. Tanmateix, l’Esperit que fa parlar Pere, Pau i els dotze, inspirant les paraules que han de pronunciar, davalla també «damunt els qui escolten la paraula de Déu» en l’Església naixent, i sempre.

La diada de Pentecosta és molt important. És la Pasqua de l’Esperit. Gràcies al sosteniment de l’Esperit Sant l’Església creix. Ell és l’ànima d’aquesta Església que des de la primera Pentecosta s’expandeix d’orient a occident de l’univers. Ell és qui explica als fidels el sentit profund de l’ensenyament de Jesús i el seu misteri. És ell qui avui, com als inicis de l’Església, actua en cada cristià que es deixa posseir i portar per ell, puix pel baptisme som temples de l’Esperit Sant.

És ben adient fer coincidir la Pentecosta amb la diada de l’Acció Catòlica i de l’apostolat seglar. L’Esperit Sant mou els cors dels laics cristians perquè prenguin major consciència del seu compromís baptismal i es lliurin activament a la missió de l’Església. Aquesta participació la realitzen en el si de les comunitats eclesials, i especialment, enmig del món.

Si l’Esperit Sant ocupa un lloc eminent en tota la vida de l’Església, és en la missió evangelitzadora d’aquesta que ell actua com en cap altre lloc. L’Esperit Sant és l’agent principal de l’evangelització. Els laics, moguts per l’Esperit, exerceixen el seu apostolat indivi­dualment i associats entre ells. Són dues formes de participar en la missió de l’Església.

Enguany les diòcesis de Catalunya celebrem l’Aplec de l’Esperit, reunint una munió de joves a Terrassa amb aquest lema: “Amb vosaltres cada dia”. És l’Esperit que Jesús ressuscitat dóna a tots els batejats perquè habiti en els nostres cors i ens inspiri i ens encoratgi a donar testimoniatge del Senyor ressuscitat, amb la vida i les paraules, a les persones que tenim al nostre costat.

Aquests joves aplegats per l’Esperit han de treballar fent que la pastoral diocesana sigui més evangelitzadora, i això especialment en el món dels joves. Els joves cerquen sentit a la vida i volen ser feliços. Els joves cristians han de facilitar als seus companys i amics un encontre personal amb Jesús, que és l’únic que pot donar sentit ple a les seves vides.

 

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO