Joves d’Europa en el Camí de Sant Jaume

image

(Diumenge, 25/07/2010)

Celebrem en aquest diumenge la festa de Sant Jaume, dit el Major, un dels apòstols de Jesucrist, fill de Zebedeu i germà de Joan Evangelista, que formà part, amb aquest i amb Sant Pere, del grup de deixebles predilectes de Jesús. Segons la tradició, evangelitzà les terres de la Hispània i, segons aquesta mateixa tradició, el seu sepulcre es conserva a la catedral de Compostel·la.

Per coincidir la festa d’avui en diumenge se celebra un Any jubilar a Sant Jaume de Compostel·la.  A les terres catalanes Sant Jaume ha estat sempre molt venerat. A més de les antigues esglésies de tradició visigòtica i pre-romànica, n’hi ha moltes a partir del segle XII que jalonen els camins dels pelegrins, especialment els qui anaven a Sant Jaume de Galícia.

A Catalunya hi ha moltes tradicions locals referents a Sant Jaume. Pel que fa a Barcelona, a la plaça que porta el seu nom, i en la que tenen la seva seu les principals institucions del govern autonòmic i municipal, hi havia abans una església sobre el lloc on l’apòstol hauria predicat per primera vegada a la península.

Sobretot durant l’edat mitjana, Sant Jaume de Compostel·la va esdevenir un lloc emblemàtic de pelegrinatges des de tot Europa i s’ha pogut escriure que el nostre continent va néixer pelegrinant per l’anomenat Camí de Sant Jaume, les rutes inicials del qual partien des de la nostres terres catalanes, i actualment són assenyalades i també novament recorregudes.

En Sant Jaume el Major es dóna el fet, afirmat pel llibre dels Fets dels Apòstols, que fou el primer dels apòstols que morí per fidelitat a Jesucrist i al seu Evangeli.  Per això, li escauen principalment a ell aquestes paraules del Concili Vaticà II: “Els apòstols i els màrtirs de Crist que amb l’efusió de la seva sang varen fer la més gran afirmació  de fe i d’amor, l’Església sempre ha cregut que romanen estretament units a nosaltres en Crist i els ha venerat amb un afecte especial, juntament amb la benaurada Verge Maria i els sants àngels, i ha implorat piadosament l’auxili de la seva intercessió”.

Sant Jaume, doncs, patró de les terres d’Espanya, és sobretot un record dels orígens de la nostra fe i un testimoni d’estimar aquesta fe fins a donar la vida per Jesucrist.

Aquest estiu, del 5 al 8 d’agost, se celebrarà a Sant Jaume de Compostel·la l’anomenat Pelegrinatge Europeu de Joves, que té aquest lema: “Com l’Apòstol Sant Jaume, amics del Senyor”. El lema ens recorda la condició dels dotze apòstols d’haver estat els més propers seguidors del Crist, els heralds del seu Evangeli i els testimonis de la resurrecció del Senyor.

Davant la crisi de la fe cristiana en el nostre continent, el fet que joves cristians d’avui recorrin novament les rutes que portaren durant segles cap al sepulcre de Sant Jaume, és sens dubte un signe d’esperança. L’herència cristiana de la vella Europa no ha servit només per construir el passat. Aquesta herència cristiana és viva i continuarà donant a Europa l’ànima que necessita perquè tot el cos tingui autèntica vida.

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO