Informació econòmica adicional 2016

Com es fa cada any en les jornades de Germanor, l’Arquebisbat de Barcelona publica en el Full Dominical del segon diumenge de  novembre els comptes de l’any anterior, donant també compliment al que es disposa en la Llei 19/2013 de 9 de desembre (Llei de Transparència). En aquest sentit, el detall de les subvencions rebudes de les Administracions Públiques per l’Arquebisbat consta a continuació. Afegir que l’Arquebisbat manté Convenis i Contractes amb les diferents Administracions que fonamentalment tenen per objecte prestacions assistencials i actuacions de rehabilitació del patrimoni monumental i històric.

Objecte 2016 2015
Total rebut per l’Administració Pública i altres 102.312 € 546.630 €
This entry was posted in . Bookmark the permalink.