Els propers Sínodes sobre la família

(Diumenge, 16/02/2014)

Com un signe expressiu de la seva preocupació pels problemes de la família, el Sant Pare ha posat aquest tema en el centre dels dos propers Sínodes episcopals que ha de celebrar l’Església catòlica properament. Del 5 al 19 d’octubre d’aquest any, tindrà lloc al Vaticà la tercera assemblea general extraordinària del Sínode, que haurà d’estudiar aquest tema: “Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització”. I l’any vinent hi haurà una assemblea ordinària que tindrà aquesta mateixa qüestió en el seu ordre del dia.

Per què aquesta repetició del tema sinodal? Mons. Vicenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família, en la seva estada recent a Barcelona en va donar una explicació: “És un indici de la importància que dóna l’Església a aquest veritable tresor que és per a tota la humanitat, i també per a ella, la família. Quant als dos Sínodes, són com dues etapes d’un mateix camí. Els problemes i les necessitats plantejades en el Sínode de 2014 es podran aprofundir i concretar en el de 2015.”

El Sant Pare ja ha nomenat el relator general del Sínode d’aquest any, que és un meu bon amic, el cardenal Péter Erdö, arquehisbe d’Esztergom-Budapest. Com a secretari especial, ha designat també un bon amic i prestigiós teòleg, ben conegut a Barcelona, on ha estat diverses vegades per pronunciar conferències: el doctor Bruno Forte, arquebisbe de Chieti-Vasto.

El nou secretari general del Sínode dels Bisbes, l’arquebisbe Lorenzo Baldisseri, en presentar el tema sinodal als mitjans de comunicació, va insistir en la mateixa explicació: “Es tracta d’un camí en dues etapes, la primera per precisar l’estat de la qüestió i recollir testimonis i propostes dels bisbes per anunciar i viure l’Evangeli amb credibilitat per a la família; la segona, prevista per a l’any 2015, té com a fi individuar les línies operatives per a la pastoral de la persona humana i de la família”. És significatiu que s’uneixin aquests dos aspectes del servei de l’Església al món: unes orientacions pràctiques per a la pastoral de la persona humana i de la família.

Em plau comunicar que, segons el programa ja preparat, el proper mes de març, amb motiu de la festivitat de Sant Josep, l’arquebisbe Lorenzo Baldisseri presidirà una celebració eucarística a la basílica de la Sagrada Família, a la qual, ja des d’ara, invito les famílies i els moviments d’espiritualitat matrimonial i familiar de la nostra arxidiòcesi de Barcelona. Sens dubte, la visita del nou secretari general del Sínode serà una bona ocasió per a nosaltres per a sintonitzar amb els treballs del Sínode dels Bisbes en aquests moments.

Per tal de donar realisme i enriquir les deliberacions dels dos Sínodes, el Sant Pare ha volgut fer una àmplia consulta a tot el Poble de Déu, amb un qüestionari de trenta-vuit preguntes que molts ja coneixeu i heu treballat. 

El papa Francesc, el passat 29 de desembre, va enviar una salutació especial als fidels reunits a tres llocs emblemàtics per a la família: a Natzaret, al santuari italià de Loreto i a la basílica de la Sagrada Família, a Barcelona. Em plau molt agrair aquesta deferència del Sant Pare amb la nostra estimada basílica i remarcar que això ens obliga a pregar i treballar perquè les famílies puguin realitzar amb dignitat i serenitat la missió que Déu els ha confiat en el món i en la mateixa Església.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

This entry was posted in . Bookmark the permalink.