Els Papes del Concili Vaticà II

(Diumenge, 28/04/2013)

Estem celebrant l’Any de la Fe, que es va iniciar amb motiu d’haver-se acomplert, l’any passat, els 50 anys de l’inici del Concili Vaticà II. Són del beat Joan Pau II aquestes paraules: “Sento més que mai el deure d’indicar el Concili com la gran gràcia de la qual l’Església s’ha beneficiat en el segle XX”. I són del seu successor, Benet XVI, aquestes altres: “Si el llegim i acollim guiats per una hermenèutica correcta, pot ser i esdevenir cada cop més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església”.

En aquest breu comentari voldria fer un record del dos Papes del Concili: el beat Joan XXIII i el seu successor, Pau VI. Celebrem també mig segle d’uns esdeveniments relacionats amb aquests dos grans pontífexs romans del segle XX.

El 3 de juny de 1963 moria Joan XXIII, quan tot just havia començat el Concili Vaticà II, que només havia celebrat la primera sessió i li quedava molta feina per fer. Uns dos mesos abans, el dia 11 d’abril d’aquell any de 1963 –ara fa 50 anys- el bon Papa Joan havia publicat la seva encíclica Pacem in terris, un veritable testament seu a l’Església i al món, amb aquest document dedicat als drets humans i a la pau.

El Sant Pare que va tenir la inspiració de convocar el Concili, dirigia aquesta encíclica “sobre la pau entre tots els pobles que ha de fonamentar-se en la veritat, la justícia, l’amor i la llibertat” i que adreçà a tots els bisbes, els fidels de tot el món i –significativa novetat- també “a tots els homes de bona voluntat”.

El 21 d’aquell juny en que moria Joan XXIII –per tant ara fa també mig segle- era elegit Pau VI, que tingué la missió de continuar el Concili i portar-lo a bon port. Ell va tenir la tasca de cloure el Concili i de començar la seva aplicació. Foren un temps de moltes novetats i de fruits, però també un temps de dificultats, tensions i sofriments. A Pau VI li va tocar dirigir l’Església catòlica en els difícils anys successius al Concili.

Pau VI va inaugurar el viatges del Sant Pare a diversos països del món, una pràctica que ha esdevingut habitual ens els Papes que l’han succeït. El 10 de desembre passat Benet XVI aprovà el decret de les “virtuts heroiques” del Papa Montini, primer pas cap a la seva beatificació. D’aquesta manera, els dos Papes del darrer Concili són proposats a tots els fidels com a models de vida cristiana. Aquella vida cristiana que el Concili Vaticà II va voler envigorir i impulsar i que estem cridats a continuar sota el guiatge del nou Sant Pare.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona