El negoci del tràfic de persones

(Diumenge, 13/07/2014)

El sentit social del papa Francesc té una de les seves manifestacions en la preocupació pel fenomen de l’anomenat tràfic de persones. Els especialistes de Nacions Unides i de la Unió Europea estimen –i és només la punta de l’iceberg- que avui pateixen aquesta situació al món uns 30 milions d’éssers humans i que aquesta xifra s’incrementa cada any en dos milions més. El tràfic de persones és el negoci més gran de la globalització. Alguns observadors afirmen que per al crim organitzat comença a ser ja més lucratiu dedicar-se al tràfic de persones que al tràfic d’armes o de droga. El vuitanta per cent d’aquestes persones acaben dins el món de la prostitució i el vint per cent restant en el treball forçat.

Aquestes xifres, les va donar l’arquebisbe argentí Marcelo Sánchez Sorondo, compatriota del papa Francesc i canceller de les Pontifícies Acadèmies de Ciències i de Ciències Socials de la Santa Seu, el qual ha explicat que el Papa els ha demanat que estudiïn el problema del tràfic de persones com una forma d’esclavitud moderna.

L’esclavatge sempre ha existit, però es va anar abolint com a sistema legal. Ara, però, la globalització deixa uns intersticis que els governs no poden controlar i els traficants se n’aprofiten. Llavors es dóna l’esclavitud moderna, sobretot en dues situacions: el treball forçat, és a dir, aquell en el qual no es respecta l’ordre natural de les coses, sigui per excés d’hores, sigui per la duresa de les condicions, sigui perquè s’explota infants; i la prostitució. La prostitució és un drama que no està vinculat només a la immigració, tot i que és cert que moltes noies i dones de països pobres acaben exercint-la en països rics; tanmateix, també es dóna en el si de la població autòctona de les grans ciutats.

Potser el lector u oient pensi que no hi ha res a fer. Però no podem caure en l’anomenat pessimisme dels bons. Les persones veritablement bones, de totes les confessions cristianes i religions, són les que han donat suport a aquesta iniciativa tan valenta del papa Francesc. M’ha impressionat, en aquest sentit, el fet -que va explicar l’arquebisbe Sánchez Sorondo durant la seva estada recent a Barcelona- que el Papa ha elogiat el treball de les religioses davant d’aquest problema. “Quan el Papa ens va rebre per segona vegada, va anar directe a les religioses i va lloar-­les per estar en primera línia contra aquest problema”. Elles són un exemple de coratge i no creuen que no hi hagi res a fer, que el problema no tingui solució.

En aquesta línia, em plau destacar i agrair el treball que fan les religioses de diverses congregacions a la nostra diòcesi en favor de les noies i les dones explotades sexualment. 

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

This entry was posted in . Bookmark the permalink.