El finançament de l'Església

(Diumenge, 17/11/2013)

El 17 de novembre celebrem la Jornada de Germanor i Dia de l’Església Diocesana. És l’únic dia a l’any que es fa en els temples una col·lecta destinada a cada una de les Església locals o diocesanes. Aquest any s’ha escollit per aquesta jornada un lema molt suggerent, “L’Església amb tothom, al servei de tothom”, per tal de mostrar dues idees importants.

D’una banda, que l’Església es relaciona amb totes les persones i totes les institucions. L’Església és enmig del món i, per tant, és aquí on està cridada a realitzar la seva missió evangelitzadora. D’altra banda, es vol expressar que la manera com l’Església està present en la societat és servint.

 El missatge de Jesús en aquest aspecte és molt clar. Ell és el Servent que dóna la vida per tota la humanitat i en el darrer Sopar que celebrà amb els seus deixebles ens donà l’exemple de posar-se a servir rentant-los els peus i dient: “Qui vulgui arribar a ser gran entre vosaltres serà el vostre servent, així com el Fill de l’home no ha vingut pas a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per una multitud”.

Realment, es pot dir que una Església que no serveix, no serveix per a res. El papa Francesc no es cansa de dir que l’Església catòlica ha d’estar lliurada al servei de la societat, especialment dels més pobres. En la missa final de la recent Jornada Mundial de la Joventut, que presidí ell mateix a Rio de Janeiro, va resumir el seu missatge als joves amb aquestes tres paraules: “Aneu, sense por, per servir”. La vida de Jesús –ens va dir- és una vida per als altres, és una vida de servei. I ens recordà que, seguint aquestes tres paraules, aquell que evangelitza és també evangelitzat; la persona que transmet l’alegria de la fe, rep encara més alegria.

Amb les nostres limitacions, desitgem ser fidels a aquesta vocació de servei. L’arxidiòcesi de Barcelona s’esforça per posar-se al servei de la societat en els àmbits religiós, pastoral, educatiu, cultural i d’ajuda material. En aquests moments d’una dura i perllongada crisi econòmica, augmenta el nombre de persones que es veuen abocades a una situació de pobresa. És cert que en la nostra societat constatem un desvetllament de la solidaritat per part de moltes institucions, civils i religioses, que constitueixen el tercer sector social. Aquest fet és un gran motiu d’esperança i fa que tota la societat senti la responsabilitat d’ajudar les persones que més pateixen les conseqüències de la crisi.

La nostra diòcesi té també necessitats econòmiques per fer que els nous barris disposin d’Església i de locals per a les activitats pastorals, com la catequesi. Recentment, ho hem pogut fer a Torre Baró i Ciutat Meridiana. Per això us demano la vostra aportació econòmica, ja sigui en la col·lecta que es fa en aquesta jornada de “Germanor”, ja sigui mitjançant les subscripcions periòdiques en favor de l’Església. Amb aquesta generositat, els membres de la comunitat diocesana estan contribuint a fer una tasca important, especialment necessària en les circumstàncies presents. Aprofito la celebració d’aquesta jornada per agrair-vos de tot cor la vostra col·laboració humana constant, sobretot en la forma del treball voluntari, i també l’econòmica, en les moltes necessitats de l’Església diocesana de Barcelona.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona