Educar-se també a l'estiu

(Diumenge, 27/07/2014)

L’estiu és també un temps per a l’educació i la maduració de les persones. Aquest és l’objectiu principal del Moviment de Centres d’Esplai Catalans (MCECC), present a les diferents diòcesis catalanes. Amb un bagatge de 50 anys d’experiència, agrupa més de 200 centres d’esplai, que acullen uns 17.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa de més de 3.500 monitors. Em plau remarcar aquesta feina feta en la discreció, però gràcies a l’esforç desinteressat de moltes persones –sobretot joves- i de moltes parròquies. També altres institucions civils treballen en aquest àmbit.

Concretament aquest estiu, està previst que participin uns 20.000 infants i joves en les colònies i casals d’estiu organitzats directament per la Fundació Pere Tarrés i pels centres d’esplai integrats en la federació esmentada. Al mateix temps, aquesta Fundació té previst atorgar uns 3.000 ajuts per fer possible que infants de famílies sense recursos també puguin participar en aquestes activitats educatives.

La proposta educativa d’aquestes iniciatives es caracteritza fonamentalment  per considerar el lleure com un moment privilegiat per a l’educació i el creixement personals. Volem un lleure viscut amb sentit i de manera personalitzada, on tothom pugui créixer i desenvolupar-se lliurement i, educat en totes les seves dimensions, ser cada vegada més persona.

L’acció educativa de les colònies i els casals d’estiu es desenvolupa en un ambient lúdic, marcat per l’aventura i la creativitat, l’amistat, el contacte amb la natura, l’alegria, els moments de pregària i de festa. A través del temps lliure es cerca fer una educació integral que abraci totes les dimensions de la persona i doni orientació i sentit global a la vida, i es té una cura especial de la dimensió cristiana, inspirant-se en els valors de l’Evangeli i cercant de suscitar una trobada personal amb Jesucrist.

Les colònies de vacances són una activitat que, partint d’una situació diferent de l’habitual –a ple camp i lluny de casa-, afavoreix l’experiència de vida en grup, el contacte amb la natura i les activitats creatives i de formació. Les estades es fan en cases de colònies i solen durar entre deu i quinze dies.

Els anomenats casals d‘estiu, en canvi, són activitats diàries, de tot el dia o d’unes hores, amb una durada variable, generalment d’un mes. Poden realitzar-se en totes les èpoques de l’any, però preferentment es fan a l’estiu. Altres activitats pròpies de les vacances són els campaments, que són estades en tendes de campanya instal·lades provisionalment en un lloc de muntanya. Les rutes són una activitat de caràcter itinerant amb els mateixos objectius ja indicats. I, finalment, els camps de treball són estades que s’organitzen en funció d’algun projecte de caràcter social, cultural o cívic. El meu record ple d’agraïment va a totes les persones que treballen en aquestes iniciatives i als pares i les mares que, sovint sense tenir ells vacances, les fan possibles per als seus fills o els fills d’altres famílies.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

This entry was posted in . Bookmark the permalink.