Conduir responsablement

(Diumenge, 06/07/2014)

Les carreteres i les autopistes s’omplen de cotxes durant els mesos d’estiu, amb motiu de les vacances. Això pot comportar també un augment d’accidents. Bo serà que pensem una mica en el deure cívic i moral de conduir observant les normes de trànsit, amb prudència i amb molta solidaritat. Aquesta és la finalitat de la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit que promou l’Església catòlica el primer diumenge de juliol, en la proximitat de la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, que se celebra el 10 de juliol. El lema escollit enguany és una frase de l’Evangeli de Sant Lluc en la narració dels deixebles d’Emmaús: “Jesús se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells”.

Es tracta de prendre consciència de la nostra responsabilitat quan conduïm un cotxe o una moto, per tal d’obligar-nos a fer-ho amb la màxima prudència i també amb un sentit afinat de la justícia i de l’amor envers els altres, bé siguin membres de la pròpia família bé d’altres.

La majoria d’accidents de circulació es deuen a errors humans: velocitat excessiva, avançaments prohibits, falta de respecte als senyals de trànsit, excés d’alcohol, etc. No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment, en males condicions físiques, és una patent d’homicida o de suïcida.

És evident que quan conduïm un vehicle no ho fem pas enmig del desert, aïllats completament dels altres. Ho fem per les autopistes i carreteres, al costat i enmig de moltes altres persones i famílies que també hi circulen. Això fa que no siguem només responsables de la nostra vida, sinó també de la vida dels altres, i tant la nostra com  la del proïsme no són nostres, sinó de Déu. Per això, conduir bé és sinònim de solidaritat. És un deure de justícia i d’amor.

La vida i la salut física són béns preciosos confiats per Déu. Els hem d’atendre raonablement i tenint en compte les necessitats dels altres i el bé comú. El Catecisme de l’Església Catòlica, quan parla del respecte a la vida corporal, afirma que “els qui en estat d’embriaguesa, o per gust immoderat de la velocitat, posen en perill la seguretat dels altres i la seva mateixa a les carreteres, al mar o a l’aire, es fan greument culpables”.

És bo que invoquem la protecció de sant Cristòfol, patró i protector dels automobilistes, però alhora cal que siguem conductors responsables i prudents. Fer camí amb Jesús ens porta a acceptar els altres com a germans. Per això, quan ens posem al volant, hem de respectar i tractar els altres com volem que ens respectin i ens tractin. 

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

This entry was posted in . Bookmark the permalink.