Inici: 3/17/2018 - 10am
Fi: 3/17/2018 - 12pm
Descripció:
Visita comentada coincident amb la segona jornada sobre les "Basíliques

Históriques de Barcelona" a la Basílica deis Sants Martirs Just i Pastor oberta
a tots els públics.

Els continguts de la visita s'emmarcaran en els temes tractats a les jomades.
Aquesta activitat esta orientada a donar a conèixer les recerques arqueologiques i les noves descobertes patrimonials fetes a la basílica en els darrers anys. La visita selti a càrrec de Julia Beltrán de Heredia i M anal Alonso i es podran veure les excavacions, el campanar, la sagristia, la Capella del Santissim, l'orgue i ter un recorregut pels contraforts de l'església.

Horari: 10.00 a 12.00 h (possibilitatde modificació)
PObllc: obert a tots els públics. Placas limitadas.
lnscripcions: reserves@cataloniasacra.cat
Adreça: Array
Mapa: