Inici: 3/15/2018 -
Fi: 3/16/2018 -
Descripció: Les basíliques historiques de Barcelona són un patrimoni d'una gran riquesa i interés encara en gran part desconegut. Per aquesta raó, la Facultat Antoni Gaudf d'Historia, Arqueología i Arts Cristianes, integrada a I'Ateneu Universitari Sant Pacia, juntament ambles basíliques, organitza un cicle continuat de jornades d'estudi amb l'objectiu d'omplir de contingut les llacunes existents en el coneixement historia d'aquestes institucions que van jugar un paper important a la ciutat. Alhora, les Jornades volen difondre el seu patrimoni a tothom.Les jornades seran publicades a la col·lecció de laFacultat Antoni Gaudí. PATRIMONI, ARQUEOLOGIA I ART A LA BASÍLICA DELS SANTS MARTIRS JUST i PASTOR Aquesta 11 Jornada sobre "Les Basíliques Históriques de Barcelona esta dedicada a la Basílica deis Sants Martirs Just i Pastor. Les investigacions arqueològiques dutes a terme els darrers set anys han permés situar els seus orígens al segle VI, coneixer la seva evolució i retomar a la basílica el paper cabdal que va tenir a l'època visigoda. D'altra banda, el projecte de rehabilitació de l'edifici gotic ha permés posar en valor elements patrimonials que restaven amagats. Seu de les sessions: Facultat Antoni Gaudí d'Historia, Arqueologia i Arts Cristianes Ateneu Universitari Sant Pacié. (AUSP) Aula Magna C/ Díputació 231, Barcelona lnscricipcions: www.facultatantonigaudi.cat www.basilicasanijust.cat Telefon ínfonnació Basflíca deis Sants Martirs Just i Pastor: 933017433 Crildits del curs: valor lectiu 2 ECTS (només per alumnes de grau de I'AUSP, presentant un treball complementan i segons normes de Secretaria) Coordinació: FacultatAntoni Gaudí (AUSP)- Basílica deis Sants Martirs Just i Pastor
Adreça: Carrer de la Diputació, 231, 08007 Barcelona, Espanya
Mapa: