Inici: 7/24/2017 -
Fi: 7/29/2017 -
Descripció: Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat se celebraran enguany durant les setmanes següents: del 24 al 29 de juliol, del 31 de juliol al 5 d’agost, i del 14 al 19 d’agost. Les Trobades són un espai per a compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per a descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. Tot i que es fa servir molt material del repertori montserratí –com el llibre “El diumenge a Montserrat”- també es treballaran peces del Cantoral Litúrgic Bàsic per tal d’oferir un repertori divers i que, un cop a les seves parròquies i comunitats, els animadors puguin fer servir el que més s’adapti a les seves necessitats. Amb tot, cal recordar que més que el repertori concret, el que realment és important és la manera de treballar-lo, el treball de la direcció, el treball vocal, el treball coral... Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. A les Trobades també s’hi imparteix una ponència de tema litúrgic i es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat. Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat. Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo tenir coneixements musicals o almenys preparar-s’hi. Més informació i inscripcions a les Trobades: a través del telèfon 93 877 77 66 (G. Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 7 de juliol.
Adreça: Santa Maria de Montserrat Abbey, 08199 Montserrat, Barcelona, Espanya
Mapa: