Centres de Formació

Facultat de Teologia de Catalunya
Institució eclesiàstica, de caràcter universitari, canònicament erigida per la Congregació per a l’E­ducació Catòlica, el 7 de maig de 1968, que es dedica a l’estudi i a l’en­senyament de la Teologia i de les ciències que s’hi relacionen, i gau­deix del dret de conferir graus acadèmics amb l’autoritat de la Santa Seu.
Facultat de Teologia de Catalunya

This entry was posted in . Bookmark the permalink.