Carta dominical | Transparència amb els diners de l’Església

Amb el lema “Amb tu, som una gran família”, avui se celebra el Dia de l’Església diocesana, més coneguda entre nosaltres com la Jornada de Germanor. És l’únic dia de l’any que es fa una col·lecta per ajudar cada diòcesi i assegurar-li els recursos econòmics necessaris per portar a terme totes les seves activitats socials i religioses.

Qualsevol projecte pastoral té un pressupost econòmic. Té un cost la construcció d’un nou temple o la conservació dels temples ja existents, i aquest cost de manteniment no és petit quan es tracta d’edificis antics. Tenen un cost les sales de catequesi i els centres juvenils, com el tenen l’ajuda als necessitats i altres activitats de caire cultural, social o pastoral. L’Església no és rica ni ha de ser-ho. Tanmateix, ha d’atendre les necessitats pastorals pròpies de la seva missió.

Des de fa anys –segons m’han informat- la nostra diòcesi treballa per disposar d’una economia diocesana amb tres característiques: suficient, solidària i transparent.

Una economia suficient comporta que pugui disposar dels recursos necessaris per al compliment de la seva missió. L’ajut que arriba a la nostra diòcesi per la via de l’anomenada assignació tributària –per la via dels ciutadans que lliurement assignen a l’Església un petit percentatge de l’impost sobre la renda de les persones físiques- representa només un terç del pressupost diocesà. La resta ens ha de venir de les donacions directes, sigui per les subscripcions, les col·lectes o altres mitjans. La col·lecta que es fa avui a tots els temples és un d’aquests mitjans.

Una economia solidària ha de ser també una altra característica de la nostra diòcesi. Això es fa realitat sobretot per mitjà del Fons Comú Diocesà, que és sostingut per les aportacions de les parròquies. Em plau dir que entre les 210 parròquies de la nostra diòcesi de Barcelona no arriben a mitja dotzena les que no fan l’aportació que tenen assignada segons una previsió raonable de les seves possibilitats econòmiques. El Fons Comú fa un repartiment equitatiu perquè funciona com una caixa de compensació. D’aquesta manera, la parròquia que té més dóna més i la que té menys dóna menys i, si ho necessita, rep més.

També ja fa anys que la nostra diòcesi treballa per tal de disposar d’una economia transparent. I aquesta qualitat és ara d’una especial actualitat. La Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat un Pla de Transparència que actualitza i reforma els criteris vigents fins ara i que permetrà també l’acompliment de les noves disposicions legals en aquest àmbit. L’Arquebisbat de Barcelona, en alguns aspectes, ja compleix aquests compromisos de  transparència, com són realitzar una auditoria anual externa i independent dels seus recursos financers i tenir un portal de transparència en la pàgina web, un pla comptable adaptat i software informàtic de tractament general de dades, entre altres.

Tot i això, no volem aturar-nos, sinó que, com en tants altres aspectes, hem de continuar caminant. La Delegació Diocesana d’Economia ha aprofitat l’ocasió de la Jornada de Germanor d’aquest any per explicar a les parròquies i als equips que porten la seva economia aquest nous criteris de transparència, que –repeteixo- són un pas endavant i una millora dels criteris que s’estan aplicant aquests darrers anys.

Que Déu ens beneeixi a tots!

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona


Descarrega’t aquesta carta dominical en format àudio *.mp3