Carta dominical | Pere Tena, mestre de litúrgia

Recentment s’ha celebrat a Barcelona una jornada d’estudi dedicada a Pere Tena i Garriga (l’Hospitalet de Llobregat,1928-Barcelona, 2014), que va ser bisbe auxiliar de Barcelona, organitzada per l’Institut Superior de Litúrgia i el Centre de Pastoral Litúrgica d’aquesta ciutat, dues institucions dedicades a l’ensenyament i al foment de la litúrgia, de les quals el bisbe Pere Tena fou el fundador i l’ànima, sobretot durant els primers anys d’activitat.

M’interessa especialment destacar l’aspecte central de l’esmentada jornada d’estudi, celebrada a l’Aula Magna del Seminari Conciliar: Pere Tena com a “mestre i pedagog de la litúrgia”. L’aplicació pedagògica de la reforma litúrgica promoguda pel Concili Vaticà II fou la gran obra de la seva vida. De manera especial, fou un mestre en la interpretació d’una de les quatre grans constitucions del Vaticà II, la dedicada a la litúrgia amb el nom de Sacrosanctum Concilium. Pere Tena va aprofundir en aquest document per construir una veritable teologia de la litúrgia.

Després dels intensos anys de treball a Barcelona, sobretot com a professor de teologia, entre els anys 1987 i 1993 fou cridat a Roma, al servei del Sant Pare –un servei que ell valorava molt. Fou sotssecretari de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la Cúria romana. Acabat aquest servei a Roma, l’any 1993 fou nomenat bisbe auxiliar de Barcelona. I els bisbes de la Conferència Episcopal, aprofitant la seva saviesa i la seva experiència romana, el varen elegir com a president de la Comissió de Litúrgia.

Tant ensenyant com amb la seva manera de celebrar i de comportar-se a l’altar, el bisbe Pere Tena era el mateix seny català aplicat al culte i a les seves normes. Era un exemple del que s’ha anomenat l’ars celebrandi, l’art de celebrar bé, de presidir l’assemblea i de comunicar el sentit del misteri amb gestos i amb paraules adients. Les seves homilies, molt preparades, eren un veritable model.

M’interessa subratllar, en aquest breu comentari, l’actualitat que té el magisteri del doctor Tena com a mestre d’una teologia que trobi en les celebracions del misteri cristià la saba vivificadora i la dimensió espiritual per a donar resposta a les preguntes que l’esperit humà es fa davant del misteri de l’existència. I, en homenatge a ell, voldria recordar, encara, el treball que fa l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, que dirigeix el doctor Jaume González Padrós, deixeble i continuador de l’obra de Pere Tena. Aquest Institut superior és un dels pocs centres eclesiàstics europeus de nivell universitari en què es poden obtenir tots els graus acadèmics en l’especialitat litúrgica. Em plau destacar que el centre té un nombre considerable d’alumnes d’Amèrica Llatina, col·laborant així, en la mesura del possible, a l’educació litúrgica del poble de Déu, no només en el nostre país, sinó també en altres continents. 

Que Déu us beneeixi a tots!

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Descarrega’t aquesta carta dominical en format àudio *.mp3