Carta dominical | Aprendre religió a l'escola

Entre els dies 23 de març i 4 d’abril les famílies poden sol·licitar plaça per als seus fills i filles en centres docents sostinguts amb fons públics. Aquests dies les famílies també poden exercir un dret molt important: demanar l’assignatura de religió catòlica per als seus infants.

És coherent que els pares catòlics demanin per als seus fills i filles l’ensenyament de la religió i moral catòlica, ja que l’escola ha de ser la continuació de la família. La classe de religió no és una catequesi, però contribueix que la catequesi que es fa en el si de la comunitat parroquial pugui ser més enriquidora. Classe de religió i catequesi són dues coses diferents, però complementàries i els nens, adolescents i joves cristians hi han de participar.

Avui els joves pateixen un analfabetisme de cultura religiosa i això incideix en el seu nivell de cultura general, més aviat baix. La classe de religió contribueix que els alumnes puguin comprendre moltíssims continguts de la nostra història i de la nostra cultura, que estan teixits de continguts cristians. Difícilment es pot comprendre la nostra història, el nostre art i la nostra cultura sense un coneixement notable de la religió catòlica. Forma part de la nostra identitat.

Què ofereix la nostra societat als adolescents i als joves? Sobre quins valors seriosos i autèntics es forja la seva formació? La classe de religió i de moral catòliques són uns bons mitjans per oferir coneixements i valors espirituals, que són indispensables per aconseguir una autèntica i rica educació integral de la persona. Aquesta classe contribueix a una formació humanista que l’escola ha d’oferir i promoure.

Els pares que no desitgen cap formació religiosa per als seus fills i filles o l’escola que no la facilita, es poden preguntar si l’atracció dels joves vers les sectes i els fonamentalismes és una conseqüència de no haver-los permès viure una experiència religiosa seriosa.

La classe de religió és cabdal per a l’ensenyament, perquè l’educació que ofereix l’escola ha de ser integral i, per tant, ha de tenir present la dimensió religiosa i transcendent de la persona. Avui es fa indispensable una cultura de valors. Un humanisme tancat, impenetrable a Déu i als valors de l’Esperit, podria semblar un triomf. L’home pot organitzar la terra sense Déu, però a la fi, sense Déu el que farà serà organitzar-se contra l’home. L’humanisme exclusiu és un humanisme inhumà.

Els joves aspiren a trobar valors sòlids i permanents que puguin donar significat i finalitat a la seva vida. Busquen un terreny sòlid, un punt elevat on arrelar. El seguiment de l’assignatura de religió catòlica a l’escola ajuda a trobar aquests valors que donen sentit a la nostra vida, satisfan el nostre desig innat de transcendència i ens enriqueixen.


+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.