Carta dominical | «Agustí i la missió dels bisbes»

Sant Agustí, africà de naixement i romà de cultura, era un orfebre de la llengua i té el secret de les formulacions breus i categòriques. Ell, que primer va ser prevere i després bisbe d’Hipona a partir del 397 i fins a la seva mort l’any 430, parlant de la missió dels bisbes escriu aquesta bellíssima sentència: “Pascere officium amoris est” (Pasturar és un ofici d’amor).

He recordat aquest pensament agustinià davant la propera ordenació dels dos nous bisbes auxiliars, el proper dissabte 9 de setembre, a la basílica de la Sagrada Família. El bisbe és sobretot un servidor de les comunitats cristianes, del Poble de Déu que té encomanat. Els nous bisbes auxiliars expressen molt bé aquesta voluntat de servei en els lemes que han escollit i que són com un propòsit davant el servei pastoral que inicien. El del bisbe Sergi, diu: «Serviu el Senyor amb alegria» (Sl 99). I el del bisbe Antoni, exhorta: «Viviu sempre contents en el Senyor!» (Fl 4,4).

Sant Ignasi d’Antioquia, un gran defensor de la missió dels bisbes en la primitiva Església, escriu als cristians de la ciutat d’Esmirna: «Seguiu tots el bisbe com Jesucrist segueix el Pare, i el presbiteri com els apòstols. Pel que fa als diaques, respecteu-los com la llei de Déu. Que ningú no faci res sense el bisbe en tot el que pertany a l’Església».

Per donar compliment a aquesta missió del bisbe, la seva funció, sobretot en les diòcesis més grans, demana molta dedicació i esforç. Per això, una vegada més, em plau expressar el meu agraïment a Déu perquè, des del primer moment del meu servei episcopal a Barcelona, he pogut comptar amb la fraternal i valuosa col·laboració del bisbe auxiliar Sebastià Taltavull que, darrerament, com sabeu, ha de compartir el seu temps entre Barcelona i Mallorca, amb un esforç que desitjo valorar com es mereix i agrair-li de tot cor.

També he tingut ocasió d’agrair al Sant Pare que m’hagi concedit l’ajut de dos nous bisbes auxiliars, Sergi Gordo Rodríguez i Antoni Vadell Ferrer. Ara portarem el bàcul del ministeri episcopal entre quatre. Són dos nous bisbes joves, que com a preveres han fet molt bona feina pastoral a Barcelona i a Mallorca, respectivament. I que estan disposats a lliurar-se a l’ofici de fer de bisbe amb el mateix esperit amb què el va definir Sant Agustí: com un «ofici d’amor» a Déu i als seus germans i germanes en la fe. Tots dos tenen una bona experiència de treball amb els laics a les parròquies i als moviments de formació cristiana i de presència i testimoni en el món d’avui. Són sacerdots d’acció, amb inquietud renovadora i amb un bon bagatge intel·lectual.

Aquest és, per tant, un moment de joia i d’esperança per a la nostra Església local. Per això us convido a participar en la celebració del proper dissabte a la basílica de la Sagrada Família. Vulgueu unir-vos espiritualment a la nostra acció de gràcies a Déu pel do d’aquests dos nous bisbes, que són garantia de continuïtat del ministeri apostòlic a l’Església de Jesucrist i a la nostra Església particular de Barcelona.

Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.