Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

XVIIè simposi de la Fundació Claret

"20 anys després del Concili Provincial Tarraconense: en què pot il·luminar avui l'Església de Catalunya?"

No hi ha dubte que el Concili Provincial Tarraconense va suposar per a tota l’Església de Catalunya un esdeveniment de primera magnitud, malgrat dificultats i recels. I això per diverses raons: per la dinàmica de participació que va generar, per les reflexions que va provocar en diversos cercles i a l’aula, per les conclusions que va adoptar. A 20 anys de la celebració, en un nou context eclesial i sòcio-polític, ens podem preguntar quines de les seves intuïcions, dinamismes, reflexions etc. val la pena no deixar perdre i rellançar-los amb nou impuls: temes que van quedar en el «calaix de l’Abat», sobre els que no es va poder debatre ni concloure amb plena llibertat, la participació que tant impulsa el Papa Francesc des dels diversos carismes i ministeris (bisbes, laics, clergat diocesà, religiosos…), la necessitat de projectes interdiocesans que sumin esforços respecte als grans reptes que tenim com a Església, etc.

Tot plegat ha portat a la Fundació Claret a organitzar un Simposi que, més que fer pròpiament un balanç dels fruits del Concili, cerqui els elements d’aquell gran esdeveniment eclesial que puguin il·luminar i dinamitzar el present i el futur de l’església de Catalunya.

T'interessarà ...