Pàgina d'inici > Noticies > Entrevistes > Església de Barcelona

Viure les celebracions litúrgiques

Entrevista a Mn. Joan Obach, nou delegat diocesà de Pastoral Sacramental de Barcelona i rector de la parròquia de sant Oleguer

Mn. Joan Obach ha estat nomenat delegat diocesà de Pastoral Sacramental de Barcelona, una tasca en què ha de donar orientacions per tal que les celebracions litúrgiques de les diverses comunitats parroquials i religioses de la nostra diòcesi es visquin “amb una participació plena, conscient i fructuosa, en fidelitat als llibres litúrgics de l’Església, que són garantia per viure el misteri de Crist”. Mn. Obach, rector de la parròquia de sant Oleguer, també és director del Secretariat diocesà de celebracions litúrgiques.

Com valora la sensibilitat litúrgica dels nostres fidels?

Constato per pròpia experiència que els fidels anhelen poder beure sense entrebancs de la font principal de la gràcia que brolla de la litúrgia de l’Església. Desitgen que els seus pastors els ajudin a viure plenament allò que han rebut per la fe, especialment en l’Eucaristia, perquè el foc de la caritat de Crist encès en ells els impulsi a la santedat i a glorificar Déu. Totes les activitats que fan en l’Església s’encaminen a aquesta finalitat.

Quins aspectes cal potenciar?

La catequesi d’infants i d’adults, així com la preparació a la recepció dels sagraments, hauria d’anar sempre orientada a una participació més plena i conscient dels fidels en la litúrgia de l’Església, situant l’any litúrgic com a eix vertebrador que ens impulsa a acostar-nos amb compromís senzill i al mateix temps ferm a descobrir la riquesa de tot el misteri de Jesucrist, veritable i únic tresor que dóna sentit a la nostra vida.

Quins reptes té en la nova Delegació de Pastoral Sacramental?

Tenim un repte principal, que consisteix a coordinar de manera orgànica els secretariats diocesans d’ecumenisme, de pastoral de la salut i de tanatoris, treballant estretament amb els directors respectius de cada secretariat, i sempre en comunió amb els nostres bisbes i els altres delegats diocesans.

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 23 setembre

T'interessarà ...