Pàgina d'inici > Noticies > Església de Barcelona

Vint canonges al servei del poble fidel

Mn. Alfred Sabaté i Mn. Robert Baró prenen possessió com a canonges de la Catedral de Barcelona en una cerimònia presidida pel Cardenal Sistach

El dissabte dia 28 de novembre de 2015, a les 11.15h, a la catedral de Barcelona va tenir lloc l’acte de presa de possessió dels nous canonges Mn. Robert Baró Cabrera i Mn. Alfred Sabaté Botet. A l’acte hi varen assistir els familiars i amics dels nous canonges í un nombrós grup de fidels.

En primer lloc, a la Sala Capitular, es va celebrar una sessió extraordinària i a porta tancada del Capítol, presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, amb l’assistència del degà, Dr. Joan Guiteras i dels capitulars. Acabada aquesta sessió, varen entrar els nous canonges a la sala, els quals varen fer la professió de fe, resant el Credo, i el jurament prescrit.

Paraules del Dr. Joan Guiteras, en agraïment i elogi del Sr. Cardenal

El Degà, Dr. Joan Guiteras, va pronunciar un parlament, que fou seguit a través de la megafonia de la catedral per tots els presents a l’acte de presa de possessió: “Aquest nomenament honora el capítol catedralici. Avui significa la marxa de l’Església que fa camí a través de diverses generacions. La joventut d’aquests dos preveres i el seu bon fer apostòlic són una suma notable per als ministeris que atén la nostra catedral”.

Pregàries al  cor i al presbiteri de la catedral

Mentre tocava la Tomasa, la campana principal de la catedral, el Sr. Cardenal i tots els canonges es varen traslladar en processó a la propera capella del Santíssim Sagrament, per fer uns moments de pregària, mentre el cor Francesc Valls cantava l’Ave verum. Seguidament, tots varen anar cap al cor de la catedral, on es va resar l’hora litúrgica de Sexta.

Acabada aquesta, el Sr. Cardenal i tots els canonges, amb els dos nous membres, varen anar cap a l’altar major de la catedral. Allí el cor Francesc Valls cantà les antífones de la Santa Creu i de Santa Eulàlia, i el Sr. Cardenal resà les oracions corresponents. A continuació, els nous capitulars varen rebre l’abraçada del Sr. Cardenal i dels seus nous companys, mentre el cor cantava Da pacem Domini.

Seguidament varen pronunciar unes paraules els dos nous canonges. Mn. Robert Baró va donar les gràcies, “en primer lloc, Déu, que ens ha estimat i ens ha cridat a ser per als altres i pels ministeris i serveis que ens dóna l’alegria de poder exercir  al servei dels altres. Gràcies al Sr. Cardenal per moltes coses, moltíssimes, que he pogut compartir, aprendre i gaudir; gràcies als germans canonges, als que conec de fa anys i als conec de fa poc, però ja tinc amb ells una bona amistat. Ser prevere diocesà i membre d’un col·legi de preveres és tot un luxe, és una alegria. Espero poder servir les comunitats de la diòcesi de Barcelona i les moltes persones que venen aquí a la catedral a estimar nostre Senyor i també a admirar la bellesa d’aquesta construcció”.

Paraules del Sr. Cardenal

L’administrador apostòlic de Barcelona va dedicar unes paraules als dos nous canonges: “Mn. Robert i Mn. Alfred són dos sacerdots que m’han ajudat en el meu ministeri de pastor diocesà amb el seu lliurament generós i fidel. Podran prestar un bon servei a les funcions del Capítol Catedral, tant en l’aspecte del patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural i artístic d’aquesta històrica i bellíssima Catedral, com en l’aspecte de la música i del cant, qualitats i competència que un i l’altre tenen respectivament. (…) Que el Senyor, la Mare de Déu , Santa Eulàlia i els sants us ajudin en la realització d’aquest servei eclesial que avui us confio”.

Biografia dels nous canonges

Mn. Robert Baró Cabrera nasqué a Sabadell el 25 de gener de 1971. Va fer els estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i és llicenciat en Teologia. És també llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fou ordenat prevere a la catedral de Barcelona el 4 de juny de l’any 2000. Ha col·laborat en la pastoral de diverses parròquies; Santa Cecília, Santa Eulàlia de Vilapicina, Sant Vicenç de Sarrià i Santa Maria del Taulat. Ha estat secretari particular del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i és consiliari de diverses associacions laïcals. Especialitzat en Arqueologia i Art Sagrat, és sotsdelegat de la Delegació Diocesana del Patrimoni Cultural del nostre Arquebisbat.

Mn. Alfred Sabaté Botet va néixer a Barcelona el 9 de juny de 1974. Va fer els estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya. A Roma va ampliar estudis de Mariologia a la Pontifícia Facultat Teològica Marianum. Ha publicat recentment dos estudis a la revista “Estudios Marianos” titulats “Maria y el  sacerdote, alianza de Dios con la humanidad” y “Aparición, tradición y devoción en las advocaciones de la Virgen de la Merced y de Montserrat”. Ha col·laborat en la pastoral de diverses parròquies i actualment ja col·laborava en la pastoral de la catedral de Barcelona. Des del dia 1 de setembre de 2008 és secretari particular del Cardenal Lluís Martínez Sistach.

T'interessarà ...