Pàgina d'inici > Entrevistes

Una col·lecció que enorgulleix

Entrevista a Sebastià Janeras el director de la col•lecció “clàssics cristians del segle XX”

L’Ateneu Universitari Sant Pacià i Edicions Pòrtic han completat la col·lecció “Clàssics cristians del segle XX”, que representa una aportació important a l’Església catalana i a la cultura en general, perquè ofereix una sèrie de 20 volums amb autors i obres molt significats del pensament cristià dels temps recents. Cada obra, traduïda de la llengua original, és introduïda per un expert, que ajuda a conèixer l’autor i a entendre millor l’obra publicada. La selecció d’autors i títols ha estat a càrrec d’un Consell Assessor, sota la direcció del Dr. Sebastià Janeras.

Aquesta col·lecció és complementària de la primera, “Clàssics del Cristianisme”?

Sí, la primera, en 100 volums, oferia autors i textos significatius de la tradició cristiana des dels orígens fins a la fi del s. XIX. Del s. XX encara hi havia autors importants en vida; calia deixar un espai de temps per a poder-los considerar ja plenament clàssics. Entrats al s. XXI es podia pensar ja a oferir aquests autors en una nova col·lecció.

“Clàssics cristians del segle XX” és una col·lecció ecumènica…

Ofereix textos de les diverses tradicions cristianes; els autors són majoritàriament de tradició catòlica, però hi són presents també representants destacats de l’Ortodòxia i de la Reforma. És, doncs, una col·lecció plenament ecumènica, i ho és també pels col·laboradors, pertanyents a diverses confessions cristianes.

Quins autors destacaria?

Tots els autors triats són importants. Potser destacaria, entre els de tradició catòlica, uns noms molt importants entorn del Concili Vaticà II: Rahner, Congar, Urs von Balthasar, Henri de Lubac, sense oblidar la mística Edith Stein; del món de l’Ortodòxia, els tres publicats: Lossky, Bulgàkov i Stăniloae; d’entre els autors de la Reforma: Bonhoeffer, Harnack, Barth i Bultmann.

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 8 de gener 

T'interessarà ...