Pàgina d'inici > Noticies

Trobada a Barcelona de bisbes i d’experts en comunicacions socials de tot Europa

“L’Església no pot estar al marge de cap manera del món digital i cal que estigui present en el món de les noves tecnologies de la comunicació per poder realitzar avui la seva missió evangelitzadora en el continent europeu”. Aquesta fou una de les afirmacions més repetides en els curs de la trobada dels bisbes [...]

“L’Església no pot estar al marge de cap manera del món digital i cal que estigui present en el món de les noves tecnologies de la comunicació per poder realitzar avui la seva missió evangelitzadora en el continent europeu”. Aquesta fou una de les afirmacions més repetides en els curs de la trobada dels bisbes encarregats de la comunicació de l’Església en el conjunt dels països d’Europa.

El tema general de la trobada fou “Evangelitzar l’ànima d’Europa. La contribució de les comunicacions socials a la llum dels 50 anys del decret Inter Mirifica”. Quaranta bisbes i experts en comunicacions socials de gairebé tots els països del nostre continent es varen reunir a Barcelona els dies 8, 9 i 10 de novembre de 2013, en una trobada de reflexió i de treball promoguda per la Comissió de les Comunicacions Socials, que és una de les comissions que treballen en el si del Consell de les Conferències Episcopal d’Europa (CCEE).

Estructura de la reunió

La trobada es va estructurar en sessions plenàries, en les que es varen escoltar i debatre les ponències i les comunicacions presentades per diversos experts en comunicació. També es va fer un treball per grups lingüistics, que es va completar amb col·loquis oberts a tots, en els que actuà com a moderador el sacerdot Michel Petrus Remery, vicesecretari general del Consell de Conferències Episcopals d’Europa. El nostre país va estar representat per Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida i president de la Comisió Episcopal de Mitjans de comunicació, i pel director del Secretariat d’aquesta Comissió, el sacerdot navarrès José Gabriel Vera.

Ponències

Una de les ponències de la trobada va estar a càrrec del nostre cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que es va centrar en analitzar les possibilitats de les noves tecnologies digitals i de les xarxes socials en l’evangelització, fent referència a l’esforç realitzat en aquest sentit al nostre Arquebisbat. Una altra ponència fou la de Mons. Claudio Maria Celli, president del Pontifici Consell per a les Comunicacions Socials, que proposà unes reflexions molt suggeridores sobre els reptes que comporten per a l’Església els avenços tecnològics en el camp de la comunicació. Va indicar que es compleixen 50 anys de la publicació del decret Inter Mirifica, del Concili Vaticà II, un concili que no va poder preveure els canvis que s’esdevindrien en els anys posteriors, però que va tenir la intuïció de la importància del sector de la comunicació. I que va ser el primer concili de la història que va dedicar un document a aquesta qüestió. 

Especial interès va suscitar la ponència presentada per Mons. Josep Ignasi Munilla, bisbe de Sant Sebastià, i president de la Comissió de Comunicacions Socials de la CCEE, que per raó d’aquest càrrec assistí i presidí algunes de les sessions de treball. El tema que va desenvolupar fou de molta actualitat: “El Papa Francesc com a pare de comunicació. Anàlisi de vuit mesos de Pontificat en els mitjans”. Va dir que l’elecció del nou Papa ha estat un veritable kairós (un temps de gràcia, un temps oportú), i ha fet que els mitjans de tot el món estiguin seguint  amb interès i amb simpatia els fets i les paraules del nou Pontífex. Aquest fet ha fet que es pugui superar de moment l’actitud crítica de molts mitjans d’informació enfront de la religió de l’Església catòlica.

Durant les jornades del divendres i del dissabte, a més de les ponències esmentades, varen ser presentades diverses experiències de comunicació i projectes de treball en el camp de l’aplicació d’Internet i de les xarxes socials a la comunciació del missatge de l’Església al món d’avui, especialment als joves. Una de les expertes escoltades amb molta atenció fou la Dra. Miriam Diez Bosch, directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació sobre Religió i Cultura i professora a  la Universitat Gregoriana de Roma i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Va plantejar amb molta lucidesa els reptes de la societat digital per a l’Església, insistint en què la comunicació – i especialment la comunicació religiosa- no es fa només amb idees, sinó amb tota la vida del comunicador. Va posar com a lema de la seva comunicació aquest pensament de santa Edith Stein: “Com més es fa fosc en el nostre entorn, més ens cal obrir el cor a la llum que ve de dalt”.

Visita a les obres de Gaudí

La trobada va tenir una cloenda d’un alt voltatge transcendent i espiritual. L’estada a Barcelona d’aquests bisbes i experts era una ocasió per mostrar-los la figura i l’obra d’Antoni Gaudí. En una de les darreres sessions de treball la Sra. Rosa Ribas, experta en l’arquitectura gaudiniana –que està preparant una tesi doctoral sobre aquest tema- va presentar, amb el suport d’un power point, un recorregut sobre la vida i les obres de l’arquitecte del camp de Tarragona, però que visqué i treballà a Barcelona, fent naturalment una especial referència a la basílica de la Sagrada Família. Després d’escoltar aquesta exposició, els assistents varen fer una ruta gaudiniana per la ciutat que va tenir com a lema “Seguint els passos de Gaudí. Litúrgia, evangelització i bellesa”.

La trobada es va cloure el diumenge dia 10 de novembre. De bon matí els bisbes i experts varen celebrar l’eucaristia a la cripta de la basílica de la Sagrada Família. Després, els assistents varen fer una detinguda visita a l’obra durant la qual escoltaren les explicacions del Dr. Armand Puig Tàrrech, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i autor de diverses obres d’interpretació de l’obra de Gaudí i de l’arquitecte Jordi Bonet Armengol. Fou la culminació religiosa i cultural de l’acolliment que la nostra Arxidiòcesi oferí a aquests germans vinguts a Barcelona des de tots els indrets d’un continent, amb una especial presència dels països de l’Est. 

T'interessarà ...