Pàgina d'inici > Noticies > Mans Unides

Tota vida cristiana és vocació

Sota el lema “Senyor, què maneu que faci jo?” i amb motiu del Dia del Seminari, el Cardenal Sistach ha publicat una exhortació pastoral en què fa una crida a la llibertat personal davant la vocació que Déu proposa

En l’acceleració constant que viu la ciutat contemporània, el cristià ha de saber aturar-se i preguntar-li al Senyor: què voleu que faci de la meva vida? Amb un lema similar “Senyor, què maneu que faci jo?”, inspirat en les paraules de santa Teresa de Jesús –coincidint amb la celebració del cinquè centenari del seu naixement-, el Cardenal Sistach ha escrit una exhortació pastoral dedicada a la vocació de cada cristià, amb motiu també del dia del Seminari i entorn de la festa de Sant Josep.

“La disponibilitat per seguir la crida de Déu és la meravellosa aventura de la fe”, comença dient l’Arquebisbe de Barcelona, que també ho relaciona amb l’amor. I és que el servei d’amor és “el sentit fonamental de tota vocació” però, sobretot, de la sacerdotal ja que el prevere ha de reviure la caritat pastoral de Jesús, o sigui, “l’amor del bon pastor que dóna la vida per les seves ovelles”.

Llibertat personal

La llibertat és essencial per a la vocació: “No hi pot haver vocacions si no són lliures”, afirma el Cardenal Sistach. És, per tant, imprescindible “seguir generosament la vocació que Déu ens dóna” ja que “contribueix a la nostra realització humana i cristiana i a la nostra felicitat”. L’oblació lliure que proposa l’Arquebisbe de Barcelona en la seva exhortació pastoral es basa en un lliurament generós i radical a la crida de Déu que és on “es troba el seu model incomparable en l’oblació libèrrima de Jesucrist, el primer dels cridats a la voluntat del Pare”.

Correspon a tota la comunitat cristiana el deure de fomentar vocacions, tal i com recorda el Concili Vaticà II i, la manera de fer-ho és amb la pregària: “El Senyor ens exhorta a pregar perquè siguin molts els joves que es preguntin davant del Senyor la mateixa pregunta que es va fer Santa Teresa de Jesús: ‘Senyor, què maneu que faci jo?’”, ha escrit el Cardenal.

Seminaristes i peticions

Una part d’aquesta exhortació està dedicada als onze joves que aquest any han entrat al Seminari i que l’Arquebisbe defineix com “una gran alegria” i “un do i una esperança per a la diòcesi”. Però també relata la tristesa viscuda recentment per la mort del seminarista Marcos Pou i confia que “serà un intercessor davant de Déu perquè a la nostra diòcesi no li manquin les vocacions sacerdotals que necessita”.

L’exhortació finalitza amb una petició cap a les famílies cristianes: que “demanin a Déu que vulgui cridar al ministeri sacerdotal algun dels seus fills” i que, amb motiu del Dia del Seminari, “vulguin pregar per les vocacions i vulguin ajudar econòmicament el nostre Seminari”.

T'interessarà ...